Bjerkø gård &

Skjærgårdslåven

Leiligheter og værelser

for utleie.


Lokaler for selskaper, møter,   

               seminarer, 

               merkedager,

               konserter,     

               utstillinger.

Gårdsprodukter;

kjøtt, skinn, fjeler, kranser, pyntegrønt.               Mer om Bjerkø Gård, historie og utvikling.


På øya Bjerkøy i skjærgården øst for Nøtterøy var det tidlig på 1800-tallet 2 store gårdsbruk.  Det ble drevet med fiske, losvirksomhet, jordbruk og en periode var det også et båtbyggeri på øya.  I mange år var det omgangsskole, men etter hvert ble skolebarna ferget over sundet og gikk opp til Bergan skole, isvintere ble fergen flyttet til sørsiden av øya.  Rundt 1900 bodde ca 100 mennesker på øya, det var 6 gårdsbruk


I 1888 overtok los Anders Ellefsen en del av øya som han lot bebygge med et våningshus i enkel sveitserstil og etter hvert også en låve.


Ellefsen fikk etter hvert syv barn, og bodde på gården sammen med sin familie  og tjenestefolk frem til 1916.


Han var Færderlos, og hadde sin losskøyte liggende ved gårdens brygge når ikke han var ute på sjøen på oppdrag.  På gården var det vanlig drift med  kuer i fjøset, høner på hønseloftet, griser i grisehuset og hester på stallen.  Det ble dyrket poteter, grønnsaker, frukt og bær.


Tidlig på 1900-tallet overtok veien som hovedferdselsåre utover Nøtterøy, og hest og kjerre overtok for rosjekter og seilbåter.  Mange av de fastboende på øyene valgte å flytte til fastlandet.August Christiansen kjøpte i 1916 denne eiendommen.  Hans kone Margit og barna hadde i flere år leid nabogården om sommeren, hennes søster var den gang fastboende på Hvaløy.  August kjøpte flere av eiendommene på øya, og hans seks barn fikk hvert sitt sommersted. 

I dag er det ca 50 direkte etterkommere etter August som benytter sommerstedene sine så ofte de kan.


August selv overnattet aldri på Bjerkøy.  Men han besøkte øya flittig.  På søndagene kom han ofte med en kurv med middagsmat.  Denne plasserte han på trappen hos den av barna han ønsket å spise sin søndagsmiddag sammen med.  Så gikk han i skogen, ryddet og brant litt og plukket sikkert litt sopp, spiste sin middag, og dro tilbake til Tønsberg og sitt arbeid som banksjef i Tønsberg Sparebank.


Gården ble forpaktet bort og var fortsatt i drift med melkekyr på fjøset, griser og høner, og hest på stallen.  Mye redskap og utstyr fra denne driftsformen er fortsatt i behold.  Låven ble utvidet ca. 1930 .


I 1962 flyttet den siste forpakteren til land, og jordene ble tilplantet med granskog.  Gården ble deretter kun benyttet som sommersted, og granskogen fikk vokse seg høy og mørk rundt tunet.Og slik var det da vi overtok eiendommen i 1994.   Vi - Augusts barnebarn Tom Eric Christiansen, hans kone Hilde Lind Jørgensen  og barna Mathilde, Thea og Minna bodde den første sommeren i båthuset mens huset ble restaurert og bygget på.  Høsten 1994 flyttet vi inn i huset. Og i 1996 ble Aurora en velkommen del av jentegjengen.


Skogen er etter hvert blitt hugget og jordene opparbeidet.  I 1996 kom kjøttfe av typen Skotsk Hø ylandsfe   til gården, i dag er  det ca. 20 dyr med stort og smått og disse går nå på jordene og beiter og sørger for å vedlikeholde kulturlandskapet på øya. 


Bjerkøy er, sammen med de andre øyene på østsiden av Nøtterøy, ett av landets 21 utvalgte kulturlandskap.  Dette øyriket er nå dessuten samlet i Færder Nasjonalpark.  Til sammen viser dette at naturen og mangfoldet både over og under vann i dette området er særegent og spesielt og vil bli spesielt godt tatt vare på fremover. Vi har hatt mye liv og aktiviteter i årene som er gått.  Barnas barnehager, skoleklasser og venner har vært her på besøk, på bursdagsfeiringer og på sommerleire, vi har hatt julemarkeder, "allsang på låven", julegrøt på låven, Vestfoldspillene har hatt konserter her, Bjerkøfestivalen med  lokale utøvere, og mange konfirmasjoner, jubileer og andre merkedager er feiret på låven.
Inne i låven er hønseloftet, fjøset og stallen blitt til leiligheter som nå leies ut, og vi har store og små lokaler for utleie til selskaper, bryllup, seminarer, konserter, besøk av store og små grupper og mye mer.
        Kontakt oss for mer informasjon:


               Mail:  Bjerkoegaard@gmail.com

                        Telefon: 00 47 90724817

                Adresse: Bjerkøy 17, 3133 Duken


Velkommen til Bjerkøy, hilsen Hilde og Tom Eric